VÄLKOMSTBREV

Till nyinflyttade i bostadsrättsföreningen Idet 11

INTRODUKTION

Vi är glada för att du/ni har valt att förvärva ett medlemskap i vår förening! I denna välkomstskrift har vi sammanfattat några av de viktigaste sakerna som ditt/ert medlemskap innebär och vilka möjligheter och skyldigheter det innebär.

ATT BO I EN BOSTADSRÄTT

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter i form av bostadsrätter i föreningens hus. Medlemmarna styr i demokratisk anda och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningsstämman är ett möte som hålls varje år, där du/ni som medlem har rösträtt. På föreningsstämman väljs varje år en styrelse som har i uppdrag att förvalta föreningen under det kommande året. Styrelsen kommer informera i god tid innan stämman så du/ni har möjlighet att delta.  

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Dessa skiljer sig från att bo i till exempel en hyresrätt på en rad olika områden.

Föreningen ansvarar normalt för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och att dess gemensamma fastigheter sköts på ett långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl huset som lägenheterna är i gott skick.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftskostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som behövs.

Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:

STYRELSEN

Styrelsen består av några medlemmar i föreningen som på årsstämma utnämnts att förvalta föreningen under ett år. Det är alltså grannar som på sin fritid ses cirka en gång i månaden på styrelsemöte. På dessa möten beslutar man om allt från exempelvis nya inköp till föreningen, upphandlingar med företag och hur föreningens ekonomi ska förvaltas. Det är självfallet fritt fram för alla medlemmar att kandidera till styrelsen på nästa årsstämma - så är du intresserad ska du inte missa denna!

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Föreningen har en tvättstuga som ligger i källaren vid ingång 9A och nås via innergården. Tvättstugan har två tvättrum och kan bokas alla dagar i veckan via en elektronisk bokningstavla som sitter bredvid dörren.

På innergården finns ett soprum för hushållssopor, matavfall, glas, plast, kartong, tidningar och elavfall. Här ska inte grovsopor eller annat skrymmande slängas. Glöm heller inte att släcka när du lämnar soprummet! Alla i föreningen har gemensamt ansvar för soprummet.

Föreningen har också en trevlig innergård med två uteplatser, grillplats och cykelparkering som är välkommen att användas av alla medlemmar. Det är även fritt fram att sköta om de blommor, buskar och träd som finns på innergården. Vill man sitta med i föreningens trädgårdsgrupp kan man kontakta styrelsen.

VÄRME, VATTEN OCH EL

Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform som ingår i avgiften. Även kall och varmt vatten ingår i avgiften.

Elementen drivs med varmvatten är avstängda på vår/sommar och sätts igång igen när det börjar bli kallt under vinterhalvåret. Var dock uppmärksam på att det kan ta ett tag innan elementen blir varma. Anledningen till detta är att det är långa rör som varmvattnet ska färdas i och det är många element i huset. Bostadsrättsinnehavaren är själv ansvarig för att med jämna mellanrum lufta elementen.

Varje lägenhet har egen elmätare inne i lägenheten. Under 2008 byttes samtliga elmätare till fjärravlästa mätare.

BREDBAND

Vår leverantör Riksnet förser föreningen med ett bredband med uppkoppling 100/100 Mbit och varje medlem kan koppla upp sig via det nätverksuttag som finns i lägenheten. Vill man inte koppla sin dator med en lång sladd till uttaget krävs det att man istället kopplar in en router, vilken varje medlem själv ansvarar för att införskaffa. Har man tekniska frågor eller problem med sitt bredband kontaktar man Riksnet direkt på 0770-339933 eller support@riksnet.se.  

VINDSFÖRRÅD

I föreningen finns några olika vindsutrymmen som nås via trapphusen. Varje lägenhetsinnehavare har ett vindsförråd och du tar över det vindsförråd som den tidigare lägenhetsinnehavaren hade. Du ansvar själv för att skaffa hänglås till ditt förråd. 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i upp till ett år för de med enligt styrelsen godtagbar anledning. Exempel på detta är studier och arbete på annan ort, att prova på samboskap, eller oförmåga att få lägenheten såld trots att den ligger ute till försäljning på den öppna marknaden.

Föreningen godkänner normalt sett inte andrahandsuthyrning för hotellverksamhet, att medlemmen inte vill sälja lägenheten i rådande marknad, odyl.

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en lagstadgad avgift som för närvarande är 1/10 av ett basbelopp per år (maximalt 4400kr/år för 2018).

Den medlem eller hyresgäst som utan styrelsens tillåtelse hyr ut i andrahand har i värsta fall förverkat sitt medlemskap eller hyreskontrakt och kan tvingas till omedelbar försäljning eller avhysning.

Tag kontakt med styrelsen i god tid för att söka tillstånd att hyra ut i andra hand.

BRANDSÄKERHET

Bostadsrättsföreningen är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand. Det är förbjudet att ha alla former av levande ljus i trapphuset eller på våningsplan eftersom dessa kan orsaka brand. Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inget förvaras i trapphusen eller på våningsplanen. Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet och den har varje medlem själv ansvar för.  

FACEBOOK OCH VÅR HEMSIDA

Glöm inte att följa Brf Idet 11 på Facebook. Här lägger vi i styrelsen upp information och inbjudningar till bland annat årsstämmor och andra sammankomster oss medlemmar emellan. Här kan du även enkelt komma i kontakt med oss i styrelsen eller med dina nya grannar.

Brf Idet 11 har även en hemsida där det finns mer information om huset och föreningen. Du kan även skicka mail till styrelsen därifrån.  https://idet11.se/.

ÖVRIGT ATT TÄNK PÅ!

Sist men inte minst...varmt välkommen till Brf Idet 11. Vi hoppas du ska trivas.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen